Andrzej Bohosiewicz
Sprawozdanie

z działalności jako radnego sejmiku województwa małopolskiego


Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od początku kadencji do końca września 2004 r.

 1. Interpelacje:

  1.- w sprawie portalu internetowego Wrota Małopolski,

  2.- w sprawie zbycia przez Urząd Marszałkowski spółek drogowych. W wyniku interpelacji nie doszło do sprzedaży spółki w Jakubowicach (powiat proszowicki) i wyszła ona z kłopotów finansowych,

  3.-w sprawie Skansenu Zabytkowego Taboru Kolejowego w Chabówce,

  4.- w sprawie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, na tle nieprawidłowości zgłaszanych przez tamtejsze związki zawodowe,

  5.-w sprawie zmiany trybu postępowania Zarządu Województwa przy podejmowaniu decyzji prywatyzacyjnych podmiotów, dla których Województwo jest organem zqałożycielskim.

  6.- w sprawie zamiaru likwidacji Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie przy ul.Królewskiej 86. Tu nie tylko interpelowałem, ale też koordynowałem wielokierunkowa akcją protestacyjną wspólnie z młodzieżą i pedagogami. W uznaniu wkładu pracy zostałem wyróżniony przez społeczność Studium medalem pamiątkowym.

  7.- w sprawie zwrotu do PPKS w Nowym Sączu opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Kwota 154,5 tyś złotych zasiliła w wyniku interpelacji kasę przedsiębiorstwa, co miało istotne znaczenie w istniejącej wówczas sytuacji. Otrzymałem podziękowanie od dyrektora PPKS.

  8.- w sprawie informacji o zamiarze zabrania karetek szpitalowi w Gorlicach i przekazania ich Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu.

  9.- w sprawie dotyczącej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jako prawnego następcy WKTS a firmą warszawska Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – oddział w Krakowie.

  10.-w sprawie przeniesienia bazy produkcyjnej Rejonu Robót Drogowych Balice sp. Z o.o.

  11.- w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. S.Hornunga

  w Krakowie, co sprawiło, że Urząd Marszałkowski uwzględnił udział związków zawodowych w procesie prywatyzacji placówki,

  12.- w sprawie wysokości nakładów Województwa na zadania drogowe w 2004 r.

  13.- w sprawie podjęcia przez Województwo programu leczenia chorób wieku podeszłego, w tym schorzeń urologicznych,

  14.- w sprawie zorganizowania przez Województwo szkoleń z zakresu prawidłowości tworzenia prawa lokalnego, organizowanych dla radnych wszystkich szczebli prowadzonych i programowanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

  15.- w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną badania, czy Zarząd Województwa dopełnił obowiązków nadzorczych w stosunku do MARR.

  Jak z powyższego widać, złożyłem 15 interpelacji.


 1. Wyjazdy na spotkania z radnymi gmin i powiatów, organizowane przez przewodniczącego sejmiku6: w Niepołomicach, Kocmyrzowie, Książu Wielkim, Miechowie, Gołczy, Skale. O zorganizowanie spotkania w Skale zabiegałem u przewodniczącego sejmiku po rozmowach z tamtejszą strukturą SLD.

 2. Dwukrotnie uczestniczyłem w dożynkach wojewódzkich – w Łącku w 2003 r i w Młoszowej w 2004 , a także na podsumowaniu konkursu na najpiękniejszą chatę w Zalipiu, gdzie ufundowałem dzieciom puchar i obdarowałem je słodyczami, uczestniczyłem w targach przedsiębiorczości w Dąbrowie Tarnowskiej, brałem udział w zebraniu wiejskim w Czułowie, w otwarciu gimnazjum w Liszkach, wcześniej w jasełkach w szkole podstawowej w Liszkach, w imprezie wigilijnej organizowanej przez młodzież zespołu szkół w Koszycach. Uczestniczyłem w uroczystościach w Radwanowicach, w związku z rocznicą upamiętniającą mord hitlerowców na miejscowej ludności, reprezentowałem przewodniczącego sejmiku na uroczystości odsłonięcia pamiątkowego chaczkaru ormiańskiego i innych imprezach, na które byłem zapraszany.

 3. Jako radny wojewódzki zaangażowałem się w sprawę obrony przed likwidacja Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie, za co otrzymałem od społeczności szkolnej i tamtejszej organizacji harcerskiej podziekowanie.

 4. Odbyłem spotkanie z wójtem gminy Tokarnia w sprawie pomocy Województwa w dokończeniu budowy sali gimnastycznej w Skomielnej Czarnej. Do pomocy w tej sprawie skutecznie włączył się radny SLD Janusz Ślesak. Otrzymałem z tej szkoły podziękowanie i zaproszenie na otwarcie nowej sali.

 5. Po spotkaniu w Skale wzrosły szanse na wybudowanie sali widowiskowej a zarazem gimnastycznej dla gimnazjum i liceum jeszcze w tej kadencji samorządu.

  Niezależnie od wyżej wymienionej pracy uczestniczyłem we wszystkich sesjach sejmiku oraz w wszystkich posiedzeniach komisji, których jestem członkiem: Komisji Ochrony Zdrowia i Komisji Rewizyjnej (jestem jej wiceprzewodniczącym). Podejmowałem też interwencje indywidualne w sprawach zgłaszanych przez wyborców na dyżurach.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego moje działania samorządowe na rzecz oświaty w Małopolsce i Krakowie uhonorował przyznaniem mi w czerwcu 2004 Złotej Odznaki ZNP.