O sobie
Aktualności
O rodzinie
O Bohosiewiczach
Ormianie Polscy
Nasze wyprawy
Pupilek kot
Galeria
Ważne adresy
Ciekawe adresy
Kontakt
Po prostu
Nieaktualności

ORMIANIE POLSCY

Strona powstała w 1998 roku, jako wówczas jedyna w Polsce o tematyce ormiańskiej. Celem jej niezmiennie pozostaje utrwalenie w pamięci chlubnej historii Ormian Polskich, a poprawniej Polaków ormiańskiego pochodzenia.Może to brzmi nieprawdopodobnie, ale jest taka niewielka i rozproszona grupka Polaków, którzy pamiętają, że ich przodkami byli Ormianie, przybyli na tereny Rzeczpospolitej wieki temu. Przybyli wypierani przez islam, ale też jako kupcy i rzemieślnicy cieszący się uznaniem królów i magnatów. W historii Polski spotkać można osoby ormiańskiego pochodzenia wielce zasłużone np. dla oświaty - G.Piramowicz, dla kultury - bracia Zimorowiczowie, Teodor Axentowicz, Barączowie, Antoni i Kajetan Stefanowiczowie, w medycynie - Bohosiewiczowie, itd. Ormianie byli ludzmi majętnymi, wielu należało do warstwy ziemiaństwa, a co charakterystyczne, zawsze starali się jak najlepiej służyć Polsce, swojej najbliższej i ostatecznej Ojczyźnie, nie wdawali się w ideologiczne spory, choć jako posiadaczom majątków ziemskich bliższa powinna im być prawica. Przed kilkunastu laty moja kuzynka odwiedziła "stare śmieci" witana przez Ukraińców, którzy z wielką sympatią wspominali dawne , dworskie czasy. Wiem, że moi przodkowie organizowali np. sprzedaż płodów rolnych ludności z ich włości i wozili płody do Włoch czy na Węgry do Debreczyna, a z powrotem przywozili dla włościan potrzebne im towary. Dlatego też, uznając, że obecnie trudo wskazać prawdziwą prawicę i prawdziwą lewicę postanowiłem, że na tej stronie, w odróżnieniu od innych, nie bedzie elementów polityki i dzielenia Polaków na jedynie słusznych - i resztę. Najlepiej, by o majątkach pozostawionych na Wschodzie wypowiadali się ci co je pozostawili, a nie ci, którym to potrzebne do siania niezgody. Ormianie Polscy są więc zanikającą ciekawostką, jakże inni od Ormian przybyłych do Polski z różnych powodów w ostatnich dziesięcioleciach. Ci mają coraz lepiej zorganizowane środowisko, ambasadę, nawet starają się kultywować rodzimą oświatę itp. To grupa wymagająca pomocy i asymilacji w zupełnie nowych dla nich warunkach, to emigracja wymuszona działaniami wojennymi i sytuacją ekonomiczną. Jest wśród nich wiele osób zdolnych i wykształconych, a podanie im ręki, jak przed wiekami, może dac Polsce liczne korzyści.


awsze interesowała mnie historia. Zainteresowanie tą wspaniałą dziedziną wiedzy rozbudził we mnie jeszcze w szkole podstawowej prof. Krystyn Malinowski, a później nauczył jej rozumienia i wyciągania wniosków prof. gimnazjalny Tadeusz Horodyski. Im bardziej były to czasy odległe, tym interpretacja wydarzeń stawała sie obiektywna, pozbawiona doraźnych akcentów ideologicznych, pozbawiona białych plam. Historii współczesnej nie lubię, gdyż wydaje mi się, że ludzie ją uprawiający nie potrafią uwolnić się od spolegliwości względem władzy. Szkoda też, że wszyscy uczymy się historii, a mimo, iż lubi się ona powtarzać, popełniamy w życiu te same błędy, a jedne białe plamy zastępuje się nowymi..

początkiem lat 90-tych postanowiłem zająć się poszukiwaniem własnych korzeni i to zarówno po stronie mojej matki, której przodkowie należeli do najstarszych rodów Polski, jak i ojca - przechowującego w pamięci swoje ormiańsko-polskie pochodzenie. Nie kojarzyło mi się to ze współczesną sytuacją Armenii i przybyszami z niej, ale z czasami moich przodków, którzy przybyli do swojej nowej ojczyzny jako ludzie już majętni. Zachęcam do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi odsyłaczami. Przybywa coraz więcej stron o Ormianach, ich wspaniałej kulturze. Czasem -z żalem- coś musi wypaść, jeśli na stronie lub w treści artykułu są treści ideologiczno-propagandowe, siejące nienawiść lub pogardę do człowieka. Nie widzę też powodów przywoływania w tym miejscu tych co mnie nie dostrzegają, a dziękuję wszystkim okazującym zainteresowanie i życzliwość w ocenie mojej pracy.

25.03.2013 - Wizyta w Krakowie JE Abp Rafaela Minassiana

O. Władysław Bohosiewicz - redemptorysta

Posłaniec św. Grzegorza Oświeciciela - wydawany w Gliwicach latach 1993 - 1999

Genealogia rodziny Bohosiewiczów - referat wygłoszony na spotkaniu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w dniu 31.05.2010

Co warto wiedzieć o Ormiańskim Kościele Apostolskim - referat wygłoszony na spotkaniu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w dniu 22.02.2010

Różne stare teksty i ryciny

Ewangeliarz ormiański (lwowski) ze Skewry z roku 1198

1367 - Przywilej dla Grzegorza, arcybiskupa ormiańskiego we Lwowie

Święte relikwie - dar Katolikosa Filipa dla króla Władysława IV

Ozdobniki ormiańskie

Barącz Sadok Żywoty Sławnych Ormian w Polsce - do znalezienia w wyszukiwarce Polskiej Biblioteki Internetowej

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski O.Sadok Barącz, dominikanin i historyk 1814-1892

Sylwetki wybitnych Ormian Polskich (oprac. A.Bohosiewicz)

Heraldyka rodów ormiańskich - strona Jerzego Magierowskiego-Ohanowicza

Andrzej Bohosiewicz Rys dziejów obrządku ormiańskiego

Andrzej Bohosiewicz Historia Ormian w Polsce
Andrzej Bohosiewicz Powojenna historia Ormian Polskich

Dorota Janiszewska -Jakubiak Lwowska katedra ormiańska

Antoni Mak Wierni Polsce od 800 lat

Remigiusz Okraska Ormianie Polscy

Andrzej Pisowicz Sześćset pięćdziesiąt lat Ormian Polskich

Danuta Tabińska-Juhasz Kresowi Ormianie

Przemysław Witkowski Polscy Ormianie

Ormiański Kościół Katolicki na dawnych ziemiach polskich - wystawa w KUL

Ormianie Polscy w Rumunii Wikipedia (rum)
Koronacja obrazu Matki Boskiej Łysieckiej w Gliwicach - zdjęcia
Kalendarz Ormiański
Oficjalna strona Kościoła Ormiańsko Katolickiego
Ambasada Armenii w Polsce
Strona Ministerstwa ds. Diaspory
Strona Związku Polaków w Armenii "Polonia"
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Pierwszy chaczkar w Polsce - 17.04.2004
Chaczkar
Alfabet ormiański
Dostęp do źródeł
Centrum Badań Ormiańskich przy UMK w Toruniu
Fundacja Ormiańska KZKO


Jan Dziedzic - Ewa Sztolcman-Kotlarczyk
Ignacy Łukasiewicz
Szymon Szymonowic
Tadeusz Łukasiewicz "Tigran" - malarz i poeta
Tigran Vardikyan
Erwin Bohosiewicz - znawca koni
Anna Danilewicz - Trzy Ojczyzny
Ormiańskie potrawy
Polski serwis o Armenii
Ormiańskie ciekawostki w sieci
Adrzej Bohosiewicz - Nazwiska Ormian Polskich
Nazwiska i imiona ormiańskie na świecie

Mapa nazwisk współcześnie w Polsce używanych
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych pod red. prof K.Rymuta
Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
Dalecy kuzyni z Europy


Uwaga! Korzystanie z materiałów zawartych na stronie, wyłącznie za zgodą właściciela(li) 
 
Copyright © 2001 Andrzej Bohosiewicz.